V poradí 12. ročník „Dňa kariéry“ na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutoční formou klasického veľtrhu v stredu 18. októbra 2017 v Univerzitnej knižnici (UK). 

 

Zoznam vystavovateľov:

 

 

Prezentácie:

 

 

Ceny do tomboly venovali: