Technická univerzita v Košiciach

Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Letná 9, 042 00 Košice
E-mail: denkariery@gmail.com

 

Ing. Katarína Valentová

Tel.: 055/602 2135 alebo 055/602 2684