Standplan

(Univerzitná knižnica, prízemie)

1. Fpt Slovakia, s.r.o.   16. Garrett Advancing Motion
2. Lear Corporation Engineering Slovakia s.r.o   17. BUKÓZA HOLDING, a.s.
3. U.S.Steel Košice, s.r.o.   18. Magneti Marelli Powertrain
Slovakia, spol. s.r.o.
4. Process Automation Solution, s.r.o   19. Wirecard Slovakia s.r.o
5. Siemens Healthcare, s.r.o   20. AZU Košice
6. Východoslovenská distribučná, a.s   21. SAIA, n.o. – Regionálne pracovisko
Košice
7. PÚ OS SR   22. ESN Košice
8. Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o.   23. KIP TUKE
9. T-Systems Slovakia, s.r.o   24. Medzinárodná organizácia pre migráciu
10. Lidl Slovenská republika, v.o.s   25. Slovenská inovačná a energetická
agentúra
11. SENACOR FCS GmbH    26. UVP TECHNICOM
12. Inžinierske stavby, a.s.    27. BEST Košice
13. EURES Slovensko    28. TUKE
14. KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o   29. Procesná automatizácia a.s. Košice
15. TRCZ s.r.o.  

 

 

V poradí 15. ročník „Dňa kariéry“ na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutoční formou klasického veľtrhu v stredu 13. marca 2019 v Univerzitnej knižnici (UK). 

Zoznam vystavovateľov:

AZU Košice
BEST Košice
BUKÓZA HOLDING, a.s.
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o.
ESN Košice
EURES Slovensko
Fpt Slovakia, s.r.o.
GARRETT Advancing Motion
Inžinierske stavby, a.s.
Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE
KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o.
Lear Corporation Engineering Slovakia s.r.o.
Lidl Slovenská republika, v.o.s
Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
Medzinárodná organizácia pre migráciu
Ozbrojené sily SR – Regrutačná skupina Košice
Process Automation Solutions, s.r.o
Procesná automatizácia a.s. Košice
SAIA, n.o. – Regionálne pracovisko Košice
Senacor FCS GmbH
Siemens Healthcare, s.r.o
Slovenská inovačná a energetická agentúra
T-Systems Slovakia s.r.o.
TRCZ s.r.o.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
UVP TECHNICOM
Východoslovenská distribučná, a.s
Wirecard Slovakia s.r.o.