Zoznam vystavovateľov:

Lear Corporation, s.r.o.
Magneti Marelli Powertrain Slovakia
EURES Slovensko
Inžinierske stavby, a.s.
SAIA, n.o. – Regionálne pracovisko Košice
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Senacor FCS GmbH
Student Agency, s.r.o.
EVEKTOR, spol. s r.o.
Erasmus Student Network Košice
Aktivita zvyšuje úspech (AZU)
PricewaterhouseCoopers Slovensko
UVP TECHNICOM
Campleaders Slovakia, s.r.o.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
Walter Group
AffinityAnalytics, s.r.o.
Medzinárodný vyšehradský fond
Kia Motors Slovakia
Draka Comteq Slovakia, s.r.o.
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Mediworx Software Solutions, a.s.
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o.