Standplan

(Univerzitná knižnica, prízemie)

1. U.S.Steel Košice, s.r.o.   14. Affinity Analytics, s. r. o.
2. Lear Corporation Seating Slovakia s. r. o.   15. PricewaterhouseCoopers Slovensko
3. Campleaders Slovakia, s. r. o.   16. Magneti Marelli Powertrain Slovakia, spol. s.r.o.
4. Continental Automotive
Systems Slovakia, s. r. o.
  17. Inžinierske stavby, a. s.
5. Kia Motors Slovakia   18. Draka Comteq Slovakia, s. r. o.
6. SENACOR FCS GmbH   19. UVP TECHNICOM
7. Mediworx software solutions, a.s.   20. Erasmus Student Network Košice
8. Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o.   21. EURES Slovensko
9. Medzinárodný vyšehradský fond   22. AZU – Aktivita zvyšuje úspech
10. SIEA   23. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
11. Student Agency, s. r. o.    24. SAIA, n.o. – Regionálne pracovisko Košice
12. EVEKTOR, spol. s. r. o.    25.  TUKE
13.. Walter Group      

 

V poradí 14. ročník „Dňa kariéry“ na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutoční formou klasického veľtrhu v stredu 17. októbra 2018 v Univerzitnej knižnici (UK). 

 

Ceny do tomboly venovali:

Lear Corporation, s.r.o.
Magneti Marelli Powertrain Slovakia
EURES Slovensko
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Senacor FCS GmbH
Student Agency, s.r.o.
EVEKTOR, spol. s r.o.
Aktivita zvyšuje úspech (AZU)
UVP TECHNICOM
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
Kia Motors Slovakia
Mediworx Software Solutions, a.s.